وبلاگ

تهاتر و مفهوم آن

2 ژانویه 2020 tooska 0 دیدگاه

تهاتر چیست؟ تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. هر نوع معامله‌ای را که در آن دو کالا مستقیماً‌ با یکدیگر مبادله شوند، معامله پایاپای یا تهاتر می‌نامند. اقتصاددانان، معامله تهاتری یا معامله پایاپای، را معامله ای می دانند که در آن ابزار مبادله مورد استفاده قرار نگیرد. هر جا که استفاده از ابزار مبادله دشوار بوده و یا نقد کردن دارایی‌ها سخت باشد، رغبت به تهاتر افزایش پیدا می‌کند. به همین علت مثلاً اصطلاح تهاتر ملک را بیشتر از تهاتر لباس و پوشاک می‌شنویم. یا به عنوان مثال در همین صنعت ساختمان، می‌شنویم که …