وبلاگ

دارایی نقدشونده

نقدشوندگی دارایی چیست؟

31 دسامبر 2019 tooska 0 دیدگاه

نقدشوندگی یعنی میزان سرعت تبدیل شدن یک دارایی به پول نقد